مشخصات همکاران

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

سمت

رشته ورزشی

تلفن

واحد مربوطه

مجید واحدی زاده

دکتری

مدیرکل

66418805

66419146

مدیرکل

سیدجواد کشفی

کارشناس ارشد

کارشناس امور ورزشی

کشتی آزاد و فرنگی- تکواندو

66418805

66419146

مسئول دفتر 

قهرمانی

نوری نظری طبا

کارشناس ارشد

کارشناس مسئول ورزش قهرمانی و همگانی

فوتبال-فوتسال -دو و میدانی- تنیس روی میز

۶۱۱۱۳۴۰۱

ورزش قهرمانی، همگانی و دبیرخانه منطقه یک

محمدحسین  رستمیان

کارشناس ارشد

کارشناس ورزشی

هندبال- شنا-جودو- کاراته

۶۱۱۱3405

قهرمانی

زهره  سفالی

کارشناس ارشد

کارشناس ورزشی

بسکتبال، - شنا- تنیس روی میز- قایقرانی

۶۱۱۱۳۴۰۲

قهرمانی

الهام بهرامی

کارشناس ارشد

کارشناس ورزشی

والیبال- دو و میدانی- کاراته- تیراندازی (دختر و پسر)

۶۱۱۱۳404

قهرمانی همگانی

محمد ابراهیم زاده

کارشناس ارشد

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور اجرایی

شطرنج - بسکتبال

۶۱۱۱۳۵۵۳

برنامه ریزی و امور اجرایی

مهدی خسروی

کارشناس ارشد

کارشناس ورزشی و مسئول اماکن

بدمینتون کاراته تکواندو ووشو - هندبال

۶۱۱۱3406

نظارت بر اماکن و قهرمانی

سهیلا ضیابری کارشناس کارشناس امور ورزشی بدمینتون- تکواندو- هندبال - آمادگی جسمانی - طناب زنی- فوتسال 61113653 قهرمانی همگانی

محمدپارسا خانی پور

کارشناس

مسئول روابط عمومی

-

61113408

 روابط عمومی و سامانه‌های دیجیتال

زهرا آتشک  شهیدلو

کارشناس

مسئول دبیرخانه

-

61113409

دبیرخانه

معصومه  مالکی

کارشناس

حسابدار

-

۶۱۱۱۳552

حسابداری

حیدر فلاحی

دیپلم

کارپرداز

-

۶۱۱۱2846

اداری

رضا فیض آبادی

سیکل

پشتیبانی

-

61113410

اداری

معصومه صفاری

سیکل

پشتیبانی

-

61113410

اداری

رضا کلهری

سیکل

پشتیبانی

-

61113410

اداری

فکس

66483526

دبیرخانه