مشخصات همکاران

نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت رشته ورزشی تلفن واحد مربوطه
الهام بهرامی کارشناسی ارشد کارشناس ورزشی والیبال- دو و میدانی- کاراته- تیراندازی (دختر و پسر) ۶۱۱۱۳۷۰۹ قهرمانی همگانی
کرم الماسی سیکل همکار خدمات - ۶۱۱۱۳۴۱۰ -
مهدی خسروی کارشناسی کارشناس ورزشی - ۶۱۱۱۲۴۷۱ نظارت بر اماکن
محمد ابراهیم زاده کارشناس ارشد کارشناس مسئول برنامه ریزی و اجرایی شطرنج

۶۱۱۱۳۵۵۳

برنامه ریزی و امور اجرایی
یحیی شاهسون کارشناسی ارشد کارشناس مسئول ورزش قهرمانی و همگانی تنیس روی میز ۶۱۱۱۳۴۰۳ ورزش همگانی و قهرمانی
 
زهره سفالی کارشناسی ارشد

کارشناس ورزشی

بسکتبال، - شنا- بدمینتون- تنیس روی میز- قایقرانی

۶۱۱۱۳۴۰۲ قهرمانی
محمدحسین رستمیان کارشناسی ارشد کارشناس ورزشی هندبال- شنا- جودو- کشتی آزاد و فرنگی- کاراته-بدمینتون ۶۱۱۱۳۷۰۹ قهرمانی
حیدر فلاحی سیکل کارپرداز - ۶۱۱۱۳۴۱۰ -
معصومه علیزاده فوق دیپلم همکار دبیرخانه - ۶۱۱۱۳۴۰۶ دبیرخانه
محمد خانی پور لیسانس همکار دبیرخانه - ۶۱۱۱۳۰۰۶ دبیرخانه
نوری نظری طبا کارشناسی ارشد کارشناس ورزش و کارشناس اجرایی دبیرخانه منطقه یک فوتبال-فوتسال-بسکتبال-دو و میدانی-تنیس روی میز ۶۱۱۱۳۴۰۱ قهرمانی

        -

معصومه مالکی

کارشناسی حسابدار - ۶۱۱۱۳۴۰۸ حسابداری