مسئولین رشته ها

رشته

مردان

زنان

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

نام و نام خانوادگی

تلفن

کشتی آزاد - کشتی فرنگی محمدحسن رستمیان ۶۱۱۱۳۷۰۹    
کاراته محمدحسن رستمیان ۶۱۱۱۳۷۰۹ الهام بهرامی ۶۱۱۱۳۴۰۴
والیبال - دو و میدانی تیمور اقبالجو ۶۱۱۱۳۷۰۹ الهام بهرامی ۶۱۱۱۳۴۰۴
فوتسال تیمور اقبالجو ۶۱۱۱۳۷۰۹ زهره سفالی ۶۱۱۱۳۴۰۲
فوتبال تیمور اقبالجو ۶۱۱۱۳۷۰۹    
شنا - بدمینتون - هندبال محمدحسن رستمیان ۶۱۱۱۳۷۰۹ زهره سفالی ۶۱۱۱۳۴۰۲
شطرنج        
جودو محمدحسن رستمیان ۶۱۱۱۳۷۰۹    
تیراندازی محمدحسن رستمیان ۶۱۱۱۳۷۰۹ الهام بهرامی ۶۱۱۱۳۴۰۴
تکواندو نوری نظری طبا ۶۱۱۱۳۴۰۱ الهام بهرامی ۶۱۱۱۳۴۰۴
بسکتبال - تنیس روی میز نوری نظری طبا ۶۱۱۱۳۴۰۱ زهره سفالی ۶۱۱۱۳۴۰۲