مسئولین رشته ها

رشته

مردان

زنان

 

نام و نام خانوادگی

تلفن

نام و نام خانوادگی

تلفن

کشتی آزاد و فرنگی محمدحسن رستمیان 61113405    
هندبال، شنا، هندبال، جودو، والیبال محمدحسن رستمیان 61113405 زهره سفالی 61113402
دو و میدانی نوری نظری طبا 61113401 الهام بهرامی 61113404
تنیس روی میز- فوتسال، فوتبال نوری نظری طبا 61113401 زهره سفالی 61113402
کاراته، تکواندو، ووشو مهدی خسروی 61113406 الهام بهرامی 61113404
بدمینتون مهدی خسروی 61113406 زهره سفالی 61113402
شطرنج محمد ابراهیم زاده 61113553 محمد ابراهیم زاده 61113553
بسکتبال محمد ابراهیم زاده 61113553 زهره سفالی 61113402
تیراندازی الهام بهرامی 61113404 الهام بهرامی 61113404